Le armi dell'antico Oriente

 

Bo - Bastone lungo

Hambo - Bastone medio

Keijo - Bastone corto

Shobo - Bastone cortissimo

Katana - Spada lunga

Tanto - Pugnale

Aikuchi - Pugnale

Wakizashi - Spada corta

Jitte - Barra biforcata

Yumi - Arco lungo

Kusarikama - Falce catenata

Tessen - Ventaglio

Nagi-Nata - Alabarda

Yari - Lancia

Blowgun - Cerbottana

Fukibari - Spilli da soffio

Kakute - Anello spinato

Kaiken - Tagliacarte

Kama - Gira zolle

Kunai - Coltello

Kusari-Fundo - Catena con pesi

Kyogetsu-shoge - Rampino

Nekote - Lame da dita

Shinobigatana - Katana da ninja

Metsubishi - Polvere accecante

Shinobizue - Lancia catenata

Shuriken - Stelline ninja

Tekagi - Artigli

Tekken - Tirapugni

Tetsubishi - Stella a 4 punte

Torinawa - Corda

Tsubute - Dischi

 

Torna alla HOME dell'Area dedicata al Giappone

Torna alla HOME di Menno.IT